RSS:RSS 8.4.2004

Z NET wiki
Verze z 2. 7. 2014, 14:21; Root (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
There are security restrictions on this page

Zápis ze schůze RSS dne 8.4.2004

 • Zahájení, program
 • Stav a rozvoj páteřní sítě VUT v roce 2004 (V.Záhořík)
  V.Záhořík zahájil tématem vysokorychlostního připojení k síti CESNET2 a plánem změn v roce 2004, z nichž nejvýznamější jsou:
    změna routovacího protokolu z OSPF na interní BGP
    nasazení brány pro multicast
    posílení spojení Praha-Brno na 10Gb/s
  Dále byly presentovány důležité body v rozvoji páteřní sítě v roce 2004:
    zahájení budování 10Gb páteře
    připojení integrovaného objektu do páteřní sítě
    nasazení místních firewallů v lokalitách kolejí
 • Optické kabelové trasy VUT (I.Kovanda)
  I.Kovanda seznámil RSS se stavem budování optických tras a s plánem výstavby pro rok 2004:
    zemní kabelová trasa Listovy koleje - Kounicova
    Botanická - Listovy koleje
    realizace připojení IO - dokočeno
    založní kabelová trasa na do lokality Purkyňova 93 v souvislosti s rekonstrukcí křizovatky na Hradecké
    úprava uzlu Kounicova 67a 
 • Statistiky využívání sítě CESNET2 (T.Podermanski)
  T.Podermanski představil novinky v sytému NETIS a přístup k statistikám pro správce počítačových sítí, statistiky využívání
  sítě CESNET2 a plánované zlepšení systému NETIS např. upozorňování na bezpečnostní incidenty
 • 10Gb Ethernet (P.Lampa)
  P.Lampa hovořil o novinkách v standardech pro 10GbE:
    rozhraní 10GbE pro optické a metalické kabely
    nové formáty modulů pro 10GbE
    stav 10Gb Ethernetu po strukturované kabeláži - kategorii zatím nelze doporučit
 • WiFi standardy (P.Lampa)
  P.Lampa informoval RSS o:
    testech WiFi přístupových bodů prováděné na FITu a jejich nasazení do reálného provozu
    testech klientských karet a jejich kompatibila s přístupovými body 

  Závěry na základě výsledků testování:
    doporučená norma 802.1g - umožňuje vyšší rychlosti připojení, problematická podpora 802.1b
    doporučený návrh a implementace WiFi sítí na VUT 
 • WiFi síť VUT (T.Podermanski)
  T.Podermanski presentoval:
    koncepci nasazení a rozvoje WiFi sítě VUT, návaznost na pravidla provozu WiFI sítě
    integraci správy WiFi sítě do systému NETIS a praktickou ukázku 

  Na základě předložených návrhů RSS hlasovala o vhodném logu WiFi sítě VUT. RSS vybrala nejvhodnější logo
  a doporučila jeho dopracování - rozšíření o nápis 'VUT' a změnu 'WIFI' na 'WiFi'.

  RSS se dohodla, ze předložená pravidla provozu WiFi sítě budou připomínkována do 7.5.2004. RSS dále diskutovala 
  možnost zapojení VUT do projektu IP-Mobility (CESNET).
 • Elektronická pošta a DNS (I.Hažmuk, P.Šejnoha, P.Lampa)
  I.Hažmuk podal informace z následujích oblastí
    problematika SPAMu
    viry a virové záplavy
    antivirové programy 

  Dále byly zmíněny špatný stav některých poštovních serverů na VUT, škodlivost MX záznamů a zavedení opatření na 
  centrální relay - odmítání el. pošty obsahující viry. 

  P.Lampa informoval RSS o poštovním systému na FITu, zmínil doporučení, jak se chovat k zavirované poště - zahazovat,
  a o technikách ochrany proti spamu.

  P.Šejnoha presentoval systém Univerzitní Elektronické Pošty (UEP). Knihovna má zájem se do projektu UEP zapojit.
 • Diskuse
    Byl diskutován stav síťového prostředí pro realizaci videokonferenčních přenosů.
    FAST má požadavek na funkční rozhraní k CAS. 

Prezentace

Účastni

CVIS:  Michal Hromek Ivan Kovanda, Ivo Hažmuk, Miroslav Oujeský, Martin Sedlák Tomáš Podermanski, Vladimír Záhořík, Vít Sláma
FAST:  Petr Krištof Jiří Macur
FIT:  Tomáš Kašpárek, Petr Lampa, Bohumil Michal
FCH:  Jan Brada
FEKT:  Jiří Kuchta, Tomáš Macho, Stanislav Valouch
FAVU:  Jaroslav Maloch, Pavel Šejnoha
FP:   Lukáš Minařík
FA:   Rostislav Košťál
KaMB:  Zdeněk Bill, Petr Herman, Vítězslav Křivánek
ÚK:   Lukáš Grygera
 
Zapsal: Martin Sedlák