RSS:RSS 10.10.2002

Z NET wiki
Přejít na: navigace, hledání
There are security restrictions on this page

Zápis ze schůze RSS dne 10.10.2002

 • Úvod - program shůzky
 • Záhořík: Stav sítě a její plánovaný rozvoj v roce 2003:
  • Vysokorychlostní síť VUT - rozvoj Gigabitové sítě VUT v roce 2002
  • Plán rozvoje sítě v roce 2003, informace o transformačním a rozvojovém programu MŠMT a projektech FRVŠ, zaměřených na rozvoj sítě a síťových služeb
 • Smolík: Informace o realizovaných optokabelových trasách v roce 2002 a plánovaných trasách v roce 2003
 • Hažmuk: Porovnání antivirových programů pro poštovní servery s OS FreeBSD.
 • RSS schválila spuštění filtrace odchozí pošty odesílané jinými než oficiálními poštovními servery VUT
 • Proběhla diskuse nasazení produktu mimeDefang na poštovních serverech - doporučeno filtrovat spustitelné přílohy.
 • Lampa: Informace o projektu "Centrum síťových služeb"
 • Musil, Podermański: Studentská síť VUT - prezentace
 • V následné diskusi:
  • probírána možnost spolupráce s dalšími kolejemi v Brně - zástupci VUT předloží nabídku na zasedání Rady Brněnské akademické počítačové sítě.
  • doporučeno prezentovat studentskou síť VUT na některé z konferencí popř. na semináři CESNETu.
 • Různé:
  • Diskuse o možnosti zařazení CA VUT mezi oficiální certifikační autority - nedoporučeno
  • Sláma: Informace o budování bezdrátové sítě
  • Záhořík: Nasazení přístupového systému ID karta do uzlů sítě - zatím odloženo

Prezentace

Účastni

CVIS:   Hažmuk, Marušinec, Oujeský, Procházka, Sedlák, Sláma, Smolík, Záhořík
FSI:   Heriban
FAST:   Macur, Menšík
FEKT:   Pokorný
FA:    Košťál
Koleje:  Herman, Křivánek, Musil, Podermański
FIT:   Čejka, Michal, Lampa
FaVU:   Kůra, Maloch
FP:    Ondrák
Knihovna: Grygera