RSS:RSS 18.10.2001

Z NET wiki
Přejít na: navigace, hledání
There are security restrictions on this page

Zápis ze schůze RSS dne 18.10.2001

 • Úvod - ing. Záhořík seznámil RSS s programem schůzky
 • Ing. Záhořík zhodnotil současný stav páteřní sítě VUT a prezentoval plán rozvoje sítě na rok 2002, kdy by měla pokračovat etapa přechodu páteřní sítě na technologii GbE. Dále byl zmíněn útlum technologie ATM, která již přestává dostačovat i jako záložní řešení.
 • Ing. Sedlák představil pracovní verzi oficiálních www stránek počítačové sítě VUT na url: http://www.net.vutbr.cz.. Stránky jsou rozděleny na veřejnou a privátní část, veřejná část bude obsahovat informace a dokumenty přístupné bez omezení, privátní část bude využívána členy RSS - přítomným byl přidělen login
 • Byl podrobně diskutován návrh pravidel pro elektronickou poštu - mj. garantované protokoly pro přenos pošty, vlastnosti definující nevyžádanou poštu (spam), synchronizace času mail serverů, povolené znaky pro adresy elektronické pošty - a následně odsouhlasena konečná verze návrhu, jež nahradí současné "Zásady používání el. pošty" z roku 1996 a "Elektronická pošta na VUT v Brně" v roku 1992 a bude předložen ke schválení.
 • Ing. Horák informoval RSS o stavu karetního systému na VUT, potvrdil přechod na čipové karty
 • Ing. Polcer seznámil RSS se stavem telekomunikačního propojení areálů, informoval o možnostech databáze telefonních poboček na ústřednách a možnosti propojení tel. sítě VUT technologií VOIP s ostatními univerzitami.
 • Ing. Hažmuk vyprávěl o zážitcích z týdenního pobytu na finské univerzitě s důrazem na karetní systém a počítačovou sít.

Prezentace

Účastni

CVIS:  Záhořík, Sláma, Hažmuk, Smolík, Křivánek, Polcer, Sedlák, Horák, Navrátil
FSI:   Heriban
FAST:  Macur
FA:   Koštál
KNET:  Herman, Musil
FEI:   Kuchta, Michal, Lampa
FCH:   Bartůšek
FAVU:  Kůra, Maloch