RSS:RSS 21.10.2004

Z NET wiki
Přejít na: navigace, hledání
There are security restrictions on this page

Zápis ze schůze RSS dne 10.4.2008

 • Zahájení, program
 • Vysokorychlostní síť VUT v Brně (Záhořík)
Stav:
  Nová topologie sítě CESNET2
  Provoz na mezinárodních linkách
  Provoz na lince Brno - Praha
  Brněnský uzel osazen technologií Cisco se čtyřmi 10Gb/s porty
  Multicast v síti CESNET2 (MBGP -> DVMRP)
  Lambda služby 
Plány rozvoje:
  Ppřipojení nového uzlu na Kolejní 4
  Rozšíření aktivních prvků Black Diamond
  Centrální firewall VUT
  Bezpečnost sítě VUT
  Stav připojení KolejNETu k síti VUT a Internetu
  Nový uzel - ředitelství KaMB
  Stav uzlu - Gorkého 13/15
  Příprava stavby páteře 10Gb/s 
 • Stavba kabelových tras (Kovanda)
  Přehled o provedených stavebních akcích v r. 2004
  Plán výstavby v r. 2005 
 • Multicast (Podermański)
  Teoreticko-praktická přednáška o multicastu
  Ukázka poslechu multicastové skupiny (vic, vlc, tcpdump, ...) 
 • Různé:
  Sedlák ve zkratce seznámil s projektem vysílání přednášek na VUT (FIT) (Petr Lampa, který je řešitelem projektu na FITu, se ze schůze RSS omluvil)
  CVIS může na vyzkoušení zapůjčit 1x kodér, 1x dekodér, klienti jsou i pro PC
  Problémy se snímáním slajdů (Gaďorek)
  Ukázka streamů ze Slovenska (TV), přednášky na FITu 
 • Směrnice CAS (Šuštiak)
Stav:
  Směrnice byla předložena systémovým integrátorům VUT
  K.Šuštiak krátce přednesl představu provozu CAS a záměry VUT 
Připomínky:
  Pro FIT je primární fakultní login (Gaďorek)
  FIT chce, aby byla ve směrnici zakotvena možnost změny hesla pověřenými osobami . operátorky nebo pomocí důvěryhodného systému (Gaďorek)
  Návrh - více VUTloginů ukazujících na jedno BrutisID
  FIT chce oddělit fakultní login od VUTloginu (Gaďorek)
  některé university chtějí autorizaci přes celou republiku (Křivánek)
  Autorizace do systému Alef (Grygera)
  Jak to bude s autorizací pomocí čipových karet (Pokorný)
  Je třeba nějakou směrnici vydat a tuto později novelizovat podle potřeb provozu (Podermański) 
 • Směrnice Wifi
Zhodnocení stavu:
  Ke směrnici Wifi nemá RSS zásadní připomínky a bude předložena k podpisu rektorovi.
  Problém s rozšiřováním Wifi sítě (Pokorný)
  Jak postihovat zneužití Wifi sítě - zejména komerční činnost studentů (Pokorný)
  Rozhodnuto převést Wifi z testovacího do provozního stavu (Záhořík)
  Bodu 4 směrnice bude drobně přeformulován. 
 • Používání privátních IP adres v síti VUT
RSS doporučuje vytvořil pravidla, která by vedla k rozdělení privátního prostoru 10.x.x.x mezi sítě VUT. 
Návrh:
  Návrh použít sítě 10.X.0.0/16, kde X je blok z rozsahu 147.229.0.0/16, který je přidělen fakultě nebo součásti VUT.
  Kolize - 10.200.0.0/15 je použito na Integrovaném objektu pro dohledový systém a IP adresy patří do rozsahu KN 

Prezentace

Účastni

CVIS: Ivan Kovanda, Ivo Hažmuk, Miroslav Oujeský, Martin Sedlák, Tomáš Podermanski, Vladimír Záhořík, Vít Sláma, Kamil Šuštiak, Tomáš Kreuzwieser
FAST: Miroslav Menšík
FIT:  Tomáš Kašpárek, Rudolf Čejka, Petr Gaďorek
FaVU: Jaroslav Maloch, Pavel Šejnoha
KaMB: Vítězslav Křivánek
FA:  Rostislav Košťál
FEKT: Tomáš Macho, Jiří Kuchta, Radek Pokorný
FSI:  Pavel Heriban
ÚKN:  Lukáš Grygera