RSS:RSS 23.10.2003

Z NET wiki
Přejít na: navigace, hledání
There are security restrictions on this page

Zápis ze schůze RSS dne 23.10.2003

 • Zahájení, prezentace, program.

Zasedání zahájil ing. Záhořík tématem vysokorychlostní sítě VUT - stav páteřní sítě VUT. V.Záhořík shrnul důležité body loňského roku, kdy byla ukončena další etapa budování gigabitové páteřní sítě. Dále byly prezenovány akce v letošním roce. Dále byla prezentována představa topologie páteřní sítě VUT v roce 2004.

 • Stav páteřní sítě VUT v roce 2003 (V.Záhořík)
  • posílení důležitých tras na 2 Gb/s
  • posílení primárního připojení VUT do sítě CESNET2 na 2 Gb/s a záložního připojení na 1 Gb/s
  • Koleje a Menzy v Brně - doplnění vysokorychlostních záložních tras
  • bezpečnost sítě - připojení do sítě CESNET2 přes firewally
  • vytvořeny podmínky pro experimentální provoz nových protokolů (IPv6), rozvoj doplňkové WiFi sítě
 • Rozvoj sítí v roce 2004 (P.Lampa)
  • Nové prvky Extreme Networks (čipová sada Triumph, ExtremeWare 7.0, 7.1, přepínače 4. generace)
  • nové přepínače HP-2626, 2650, 2824 a 2848
  • nové standardy strukturované kabeláže, ISO/IEC 11801:2002
  Doporučení pro instalaci nových kabeláží v budovách VUT
  Rada správců sítě se shodla na aktualizaci standardu kabelážních systémů na VUT (ze dne 24.5.2001) v této podobě.


 • Stav optických tras VUT (I.Kovanda). I.Kovanda seznámil RSS se stavem budování optických tras v letošním roce:
  • Trasa Veveří 95 - Kounicova 67a
   • Proběhla rekonstrukce trasy v areálu Veveří do budovy Z. Dále zde bylo vybudováno propojení nově zrekonstruované budovy F (bývalý dynamometr) a propojení na AV Žižkova 12. Akce dokončena.
   • Jako druhá stavební akce byla nově budovaná trasa z AV Žižkova 12 na bývalý rektorát Kounicova 67a. Tato trasa nyní umožňuje propojit Veveří a Kounicovu zemní kabelem. Akce také dokončena.
  • Trasa Božetěchova - Mánesovy koleje - Purkyňova 118
   • Zde došlo k výměně kabelu za kabel s větším počtem vláken. Problém: Na této trase (konkrétně na ul. Bulharská) došlo asi měsíc po dokončení rekonstrukce k přerušení optického kabelu. Oprava trasy je v řešení.
  • Trasa VFU Palackého 1/3 - MU na Botanickou 68a
   • Tato trasa je ještě ve výstavbě a měla by být dokončena do konce tohoto měsíce. Součástí této akce je i část zemní trasy z Botanické 68a na Listovy koleje a dále pak na Kounicovu 67a. Dokončení této trasy Botanická - Listovy koleje - Kounicova 67a je naplánováno na rok 2004.
   • V roce 2003 (během prázdnin) proběhla rekonstrukce uzlu Údolní 19 a instalace klimatizací na Údolní 53 a na Kolejní (uzel v bloku K4).
  • Plán na rok 2004:
   • záložní kabelová trasa - koleje Purkyňova 93 (souvislost s rekonstrukcí křižovatky Hradecká - Královopolská)
   • úprava uzlu Kounicova 67a
   • postupná náhrada vzdušných kabelů zemními
   • výstavba v lokalitě Božetěchova (plánován přesun datového uzlu)
 • Problematika elektronické pošty a RAV (I.Hažmuk, P.Šejnoha). RSS byla informována o:
  • o problému náhrady serverového antivirového programu RAV - I..Hažmuk
  • přípravě poštovního serveru pro ústavy a složky VUT - P.Šejnoha
 • Pravidla provozu počítačové sítě VUT
  • V diskusi byla probírána problematika připojování cizích subjektů na počítačovou síť VUT. Bylo konstatováno, že obecně platí Provozní řád počítačové sítě VUT a nelze připojovat komerční subjekty k síti VUT a CESNET2. Pro tyto účely byla dohodnuta rámcová smlouva s komerčním poskytovatelem připojení k síti Interenet (GTS) a přes něj lze zajistit napojení na Internet na komerční bázi.
 • Wi-Fi síť VUT (P.Lampa, T.Podermański)
  • P.Lampa informoval RSS o nových standardech Wi-Fi a stavu standardizace v ČR
  • T.Podermański informoval:
   • zabezpečení přístupu do Wi-Fi sítě
   • o stavu VPN sítě VUT
 • Filtrace provozu počítačové sítě VUT (V.Záhořík)
  • V.Záhořík informoval o stavu blokování služeb dle rozhodnutní RSS z 10.4.2003.
 • Diskuse
  • Byla diskutována smlouva Microsoft Campus, protože se však přímo netýká správy počítačové sítě, nebyl učiněn žádný závěr.
 • Závěry a doporuční RSS
  • RSS schválila doporučení standardu kabelážních systémů VUT (viz výše)
  • RSS vydala požadavek na upřesnění Pravidel správy počítačové sítě VUT dle čl. 4 odst 1. a 2. pro správu operačních systémů Microsoft Windows.


Prezentace

Dokumenty

Účastníci

  CVIS: Vladimír Záhořík, Miroslav Oujeský, Ivan Kovanda, Jaroslav Polcer, Vít Sláma, Tomáš Podermański, Ivo Hažmuk, Martin Sedlák
  FSI:  Pavel Heriban
  FAST: Miroslav Menšík
  FIT:  Tomáš Kašpárek, Petr Gaďorek, Petr Lampa, Bohumil Michal
  FCH:  Jan Brada
  FEKT: Jiří Kuchta, Tomáš Macho
  FAVU: Jaroslav Maloch, Pavel Šejnoha
  FP:  Lukáš Minařík
  FA:  Rostislav Košťál
  KaMB: Zdeněk Bill, Petr Herman
  ÚK:  Lukáš Grygera

  Zapsala:   Eva Svánovská, DiS.
  Verifikoval: Ing. Vladimír Záhořík