RSS:RSS 24.5.2001

Z NET wiki
Přejít na: navigace, hledání
There are security restrictions on this page

Zápis ze schůze RSS dne 24.5.2001

 • Byly projednány povinnosti vyplývající ze směrnice rektora č. 16/2001 - "Pravidla správy počítačové sítě". Z této směrnice vyplývá, že je třeba založit centrální WWW stránky pro správu sítě. Tyto musí obsahovat minimálně:
  • seznam správců počítačové sítě. Seznam bude vytvořen z listu netadmin-l@vutbr.cz a bude obsahovat následující údaje: fakulta, jméno správce, e-mail, telefon, URL na fakultní WWW stránky o síti.
  • přijatá pravidla správy služeb poč. sítě a serverů (dle článku č. 4 směrnice)
  • WWW stránky budou rozděleny na části - veřejnou a neveřejnou část.
 • Ing. Křivánek podal informaci o věcech vyplývajících ze směrnice č. 14/2001, která hovoří o způsobu práce s daty na VUT dle zákona o ochraně osobních údajů. V případě nejasností se směrnicí č. 14/2001 kontaktovat bezpečnostního managera VUT.
 • Ing. Křivánek: VUT má licenci na provozování datových a hlasových služeb.
 • Byla diskutována pravidla pro elektronickou poštu. Bylo rozhodnuto revokovat směrnici č. 62/1992 - "Elektronická pošta na VUT" (která vznikla v souvislosti s připojením do sítě EARN) a přepracovat Zásady jednotného používání elektronické pošty na VUT (1996). Závěr: RSS vytvoří pravidla, vydá CVIS.
 • Ing. Záhořík: seznámil RSS s plánem rozvoje sítě VUT pro léta 2001 a 2002 a stavem jeho plnění.
 • Ing. Smolík seznámil RSS s
  • budováním nových optických tras
  • budováním strukturovaných kabeláží areálů
  • přehledem technologií pro strukturované kabeláže
 • RSS doporučuje při výstavbě nových strukturovaných kabeláží používat prvky splňující požadavky:
  • 1Gb full duplex
  • konektor pro metalické rozvody - RJ-45
  • optické rozvody budou řešeny později
  • posílit pravomoce správce areálové sítě při tvorbě projektu a realizaci stavby
  • certifikovaná kabeláž
  • certifikovaná montážní firma
 • Stav serverů na VUT
  • Ing. Záhořík: seznámil ostatní správce se stavem SMTP serverů. Tyto informace budou použity při návrhu nových pravidel pro používání elektronické pošty.
  • Ing. Hažmuk: hovořil o DNS serverech na VUT
  • Proběhla diskuse o certifikační autoritě a digitálních podpisech

Prezentace

Účastni

CVIS:  Záhořík, Hažmuk, Křivánek, Polcer
FSI:   Roupec
FAST:  Macur
FA:   Maloch
FP:   Ondrák
KAMB:  Herman, Podermanski, Musil
FEI:   Kuchta, Michal