RSS:RSS 25.4.2002

Z NET wiki
Přejít na: navigace, hledání
There are security restrictions on this page

Zápis ze schůze RSS dne 25.4.2002

 • Úvod - program shůzky
 • Historie vývoje & přechod páteřní sítě na Gbe technologii
  • Ing. Záhořík:
   • informace o současném stavu páteřní sítě - o topologii sítě, o akt. prvcích v rámci páteřní sítě, o změnách a upgradech zařízení, o vlastnostech páteřních přepínačů nové i-řady, o vlastnostech nového sw přepínačů.
   • seznámení s plánem rozvoje sítě v roce 2002 a výhled do roku 2003
   • Bylo kladně hodnoceno zlepšení situace v bezpečnosti poštovních služeb na VUT dle měrnice 17/01 - "Pravidla provozu elektronické pošty na VUT" a diskutována možnost vydání bezpečnostních pravidel pro další služby poč. sítě.
  • Ing. Lampa:
   • seznámil RSS s důvody volby páteřních prvků od Extreme Networks
   • prezentoval návrh modelu agregace v rozvodných centrech jednotlivých fakult
   • informoval o standardu 10Gb Ethernetu
 • Ing. Záhořík: analyzoval využívání datových přenosů do sítě CESNET za rok 2001 a zmínil možnost měření datových přenosů v rámci sítě VUT spojené s novým sw páteřních přepínačů
 • Viry a SPAM
  • RSS odsouhlasila do konce května vytvoření seznamu povolených SMTP serverů sítě VUT, ostatní SMTP servery budou filtrovány na přístupových bodech sítě VUT
  • Ing. Lampa informoval o zákonu o zákazu šíření nevyžádané reklamy, prezentoval způsob filtrace mailů pro server sendamil, informoval o bezpečnostních chybách operačních systémů
  • Ing. Macur navrhl centrální řešení pro filtraci elektronické pošty v rámci VUT
 • Ing. Horák: informoval o výběru dodavatele na identifikační a přístupový systém pro FAST, byly diskutovány funkční systémy na ústavu telekomunikací a strojní fakultě. Ing. Horák zajistí pro zájemce prohlídku systému na ústavu telekomunikací, o termínu bude informovat v konferenci.
 • Ing. Záhořík: informoval o stavu implementace IS BAPS vyvíjený Masarykovou universitou
 • Ing. Hažmuk: seznámil RSS o napojení sítě VUT na IPv6 síť CESNETU

Prezentace

Účastni

CVIS:   Záhořík, Sláma, Hažmuk, Smolík, Křivánek, Polcer, Sedlák, Horák
FSI:   Heriban
FAST:   Macur, Menšík
FA:    Koštál
koleje:  Herman, Musil, Podermanski
FEKT:   Pokorný, Kolka, Kuchta
FIT:   Michal, Lampa
FaVU:   Kůra, Maloch
FCH:   Brada
FP:    Ondrák
knihovna: Skřivánek